กก Pea Pods
กก

IQF pea pods, Length 4-8.5cm, thickness  6.0mm/6.5mm/7.0mm

กก